Dotacje unijne   Dotacja z Urzędu Pracy   Rozliczanie uzyskanych dotacji   Biznes plan   Analiza Ekonomiczno - Finansowa   Szkolenia   Nasi Klienci   Pliki cookies
  Mikroprzedsiebiorstwa   MSP   Duże Firmy   Samorządy
  Fundusze Europejskie   RPO Podlaskie   RPO Mazowieckie   PO IG   PO IiŚ   PO KL
1. Zatrudnienie i integracja społeczna
2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
3. Wysoka jakość systemu oświaty
4. Szkolnictwo wyższe i nauka
5. Dobre rządzenie
6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
7. Promocja integracji społecznej
8. Regionalne kadry gospodarki
9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
  PROW   PO RPW   PO EWT   PO Ryby   Spis użytych skrótów
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
PnWt ŚrCz PiSo Nd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
« Grudzień 2015
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 2007-2013

(Ostatnia Edycja - 2008.01.19)

Celem PO KL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

Zgodnie z projektem Narodowej Strategii Spójności całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007 – 2013 (8,1 mld euro) zostanie przeznaczona na PO Kapitał Ludzki.

W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocją zdrowia zasobów pracy.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 9 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.

Priorytety realizowane centralnie to:


Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:
W ramach Programu ok. 60% alokowanych środków zostanie przeznaczonych na wsparcie dla regionów, zaś pozostałe ok. 40% środków będzie wdrażane sektorowo przez odpowiednie resorty. W ramach komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych, natomiast w ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów.

Obecny zakres priorytetów i działań stanowi wersję po negocjacjach przekazaną do Komisji Europejskiej.Zobacz także:

    Aktualności krajowe
Wizyta Dyrektora Generalnego Europejskiej Agencji Kosmicznej

data: 2015-12-01 14:03:05

Spotkanie z wiceministrem rozwoju Jerzym Kwiecińskim oraz rozmowy w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Kosmicznej to najważniejsze punkty jednodniowej wizyty Dyrektora Generalnego Europejskiej Agencji Kosmicznej Johanna-Dietricha Wörnera w Warszawie. Spotkania odbyły się 1 ...

źródło: www.mir.gov.pl

Poziom realizacji program?w - stan na 29 listopada 2015 r.

data: 2015-11-30 16:13:16

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 29 listopada 2015 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i ...

źródło: www.mir.gov.pl

Poziom realizacji program?w - stan na 29 listopada 2015 r.

data: 2015-11-30 16:13:16

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 29 listopada 2015 r. złożono 302,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i ...

źródło: www.mir.gov.pl

POIR wspiera umiędzynarodowienie Krajowych Klastr?w Kluczowych

data: 2015-11-30 10:10:28

Łącznie 41 mln złotych czeka na koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK). Dziś ruszył nabór wniosków. Można je składać do 9 grudnia 2016 r. Podziałanie „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” Programu Inteligentny ...

źródło: www.mir.gov.pl

Uczelnie z Polski Wschodniej rozwijają się dzięki Funduszom Europejskim

data: 2015-11-27 15:20:37

Zrealizowane inwestycje podniosą jakość kształcenia i zwiększą możliwości badawcze jednostek naukowych w Polsce Wschodniej oraz sprzyjać będą współpracy nauki z biznesem na czym zyska gospodarka makroregionu. Unijna dotacja z Programu Rozwój Polski Wschodniej (PORPW) to ...

źródło: www.mir.gov.pl

Polsko-ukraińska wsp?łpraca gospodarcza

data: 2015-11-26 14:56:16

26 listopada 2015 roku w Kijowie odbyła się III edycja Międzynarodowego Forum „Dzień polskiego biznesu” poświęcona rozwojowi polsko–ukraińskich stosunków handlowo-gospodarczych, współpracy handlowej i inwestowania. W spotkaniu uczestniczył wiceminister ...

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.

www.dotacje.bialystok.pl | © Centrum Rozwoju Gospodarczego. All rights reserved. |