Dotacje unijne   Dotacja z Urzędu Pracy   Rozliczanie uzyskanych dotacji   Biznes plan   Analiza Ekonomiczno - Finansowa   Szkolenia   Nasi Klienci   Pliki cookies
  Mikroprzedsiebiorstwa   MSP   Duże Firmy   Samorządy
  Fundusze Europejskie   RPO Podlaskie   RPO Mazowieckie   PO IG   PO IiŚ   PO KL
1. Zatrudnienie i integracja społeczna
2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
3. Wysoka jakość systemu oświaty
4. Szkolnictwo wyższe i nauka
5. Dobre rządzenie
6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
7. Promocja integracji społecznej
8. Regionalne kadry gospodarki
9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
  PROW   PO RPW   PO EWT   PO Ryby   Spis użytych skrótów
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
PnWt ŚrCz PiSo Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27282930 31
« Lipiec 2015
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 2007-2013

(Ostatnia Edycja - 2008.01.19)

Celem PO KL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

Zgodnie z projektem Narodowej Strategii Spójności całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007 – 2013 (8,1 mld euro) zostanie przeznaczona na PO Kapitał Ludzki.

W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocją zdrowia zasobów pracy.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 9 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.

Priorytety realizowane centralnie to:


Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:
W ramach Programu ok. 60% alokowanych środków zostanie przeznaczonych na wsparcie dla regionów, zaś pozostałe ok. 40% środków będzie wdrażane sektorowo przez odpowiednie resorty. W ramach komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych, natomiast w ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów.

Obecny zakres priorytetów i działań stanowi wersję po negocjacjach przekazaną do Komisji Europejskiej.Zobacz także:

    Aktualności krajowe
Szansa na duże zmiany w szkolnictwie zawodowym

data: 2015-07-30 16:22:02

W latach 2014-2020 na szkolnictwo zawodowe przewidziano ponad 1 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego. O rozwoju edukacji zawodowej i  roli przedsiębiorców w tym procesie rozmawiał wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski z przedstawicielami Polsko-Niemieckiej ...

źródło: www.mir.gov.pl

Zakończenie oceny formalnej w ramach naboru POPC.02.01.00-IP.01-00-001/15.

data: 2015-07-30 16:07:32

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Organizująca Konkurs, 28 lipca 2015 r. zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru POPC.02.01.00-IP.01-00-001/15. Zobacz listę projektów przekazanych do oceny formalnej  

źródło: www.mir.gov.pl

Powstanie obwodnica Radomia

data: 2015-07-29 14:31:30

"Jedną z głównych inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, jest budowa drogi ekspresowej nr 7. To także jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych na linii północ-południe. Łączy Kraków, Kielce, Warszawę i ...

źródło: www.mir.gov.pl

Rozporządzenie w sprawie nowych wzor?w wniosk?w o pozwolenie na budowę i zgłoszenie budowy podpisane

data: 2015-07-29 13:21:45

24 lipca 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podpisała rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na ...

źródło: www.mir.gov.pl

Wszystkie aneksy do Kontrakt?w Terytorialnych przyjęte

data: 2015-07-28 16:00:56

Na wyjazdowym posiedzeniu rządu we Wrocławiu zaakceptowano kolejne aneksy do Kontraktów Terytorialnych (KT). Województwa dolnośląskie, wielkopolskie i lubuskie znają już wielkość środków z budżetu państwa, jaka zostanie przeznaczona na część wkładu krajowego w ...

źródło: www.mir.gov.pl

Minister Wasiak z wizytą w wojew?dztwie dolnośląskim

data: 2015-07-27 18:48:42

Wizyta na terenie budowy mostu kolejowego nad ulicą Grabiszyńską we Wrocławiu, spotkania z władzami samorządowymi Kłodzka i Jawora  – to główne punkty pobytu minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak w województwie dolnośląskim w dniach 27 i 28 lipca 2015 r. ...

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.

www.dotacje.bialystok.pl | © Centrum Rozwoju Gospodarczego. All rights reserved. |