Dotacje unijne   Dotacja z Urzędu Pracy   Rozliczanie uzyskanych dotacji   Biznes plan   Analiza Ekonomiczno - Finansowa   Szkolenia   Nasi Klienci   Pliki cookies
  Mikroprzedsiebiorstwa   MSP   Duże Firmy   Samorządy
  Fundusze Europejskie   RPO Podlaskie   RPO Mazowieckie   PO IG   PO IiŚ   PO KL
1. Zatrudnienie i integracja społeczna
2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
3. Wysoka jakość systemu oświaty
4. Szkolnictwo wyższe i nauka
5. Dobre rządzenie
6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
7. Promocja integracji społecznej
8. Regionalne kadry gospodarki
9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
  PROW   PO RPW   PO EWT   PO Ryby   Spis użytych skrótów
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
PnWt ŚrCz PiSo Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
« Czerwiec 2015
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 2007-2013

(Ostatnia Edycja - 2008.01.19)

Celem PO KL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

Zgodnie z projektem Narodowej Strategii Spójności całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007 – 2013 (8,1 mld euro) zostanie przeznaczona na PO Kapitał Ludzki.

W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocją zdrowia zasobów pracy.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 9 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.

Priorytety realizowane centralnie to:


Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:
W ramach Programu ok. 60% alokowanych środków zostanie przeznaczonych na wsparcie dla regionów, zaś pozostałe ok. 40% środków będzie wdrażane sektorowo przez odpowiednie resorty. W ramach komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych, natomiast w ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów.

Obecny zakres priorytetów i działań stanowi wersję po negocjacjach przekazaną do Komisji Europejskiej.Zobacz także:

    Aktualności krajowe
Innowacje warunkiem rozwoju gospodarczego Polski

data: 2013-11-26 15:45:00

Wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel uczestniczyła w konferencji "Innowacje warunkiem rozwoju gospodarczego Polski", podczas której przedstawiła informacje o wsparciu innowacyjności z nowego unijnego budżetu. Jednym z punktów odbywającego się 26 listopada 2013 r. wydarzenia, było ...

źródło: www.mrr.gov.pl

Litewska prezydencja w UE - spotkanie ministrów ds. polityki spójności

data: 2013-11-26 13:35:00

Wiceminister rozwoju regionalnego Marcin Kubiak wziął udział w nieformalnym spotkaniu ministrów ds. polityki spójności Unii Europejskiej Wydarzenie zostało zorganizowane 26 listopada 2013 r. w Wilnie w ramach prezydencji litewskiej w UE. Planowane jest również spotkanie ministrów z ...

źródło: www.mrr.gov.pl

Konferencja Programu dla Europy Środkowej - rejestracja rozpoczęta

data: 2013-11-26 11:10:00

Zapraszamy do udziału w konferencji Programu dla Europy Środkowej. Rejestracja już trwa. Podczas spotkania zaplanowanego na 15 stycznia 2014 r. zostaną przedstawione rezultaty osiągnięte przez polskich partnerów projektów i założenia Programu dla Europy Środkowej na lata 2014-2020. ...

źródło: www.mrr.gov.pl

Nowoczesne zarządzanie w administracji samorządowej dzięki funduszom unijnym

data: 2013-11-22 14:35:00

Fundusze Europejskie z Programu Kapitał Ludzki finansują również inwestycje usprawniające działanie polskiej administracji. Jednym z takich projektów jest "Rozwój systemu zarządzania urzędem", realizowany przez Urząd Miasta Krakowa. W konferencji podsumowującej projekt udział wzięła ...

źródło: www.mrr.gov.pl

Inteligentna metropolia. Czyli jaka?

data: 2013-11-22 13:50:00

- Inteligentna metropolia nie powstanie bez współpracy i zmiany dotychczasowej optyki. Konkretne efekty możemy osiągnąć, jeżeli władze i mieszkańcy będą działali razem nie tylko na rzecz swojego miasta, ale też okolicznych gmin, związanych z nim funkcjonalnie. Nowoczesna polityka ...

źródło: www.mrr.gov.pl

Głosujemy w Internecie - nominowani w konkursie Eurolider 2013!

data: 2013-11-22 09:10:00

Rusza głosowanie internetowe w ramach V edycji konkursu EUROLIDER, organizowanego z myślą o wyróżnieniu osób, które wykorzystując Fundusze Europejskie działają na rzecz lokalnego i regionalnego rozwoju oraz lokalnych społeczności.

źródło: www.mrr.gov.pl

strony: 12345678910

.

www.dotacje.bialystok.pl | © Centrum Rozwoju Gospodarczego. All rights reserved. |