Dotacje unijne   Dotacja z Urzędu Pracy   Rozliczanie uzyskanych dotacji   Biznes plan   Analiza Ekonomiczno - Finansowa   Szkolenia   Nasi Klienci   Pliki cookies
  Mikroprzedsiebiorstwa   MSP   Duże Firmy   Samorządy
  Fundusze Europejskie   RPO Podlaskie   RPO Mazowieckie   PO IG   PO IiŚ   PO KL
1. Zatrudnienie i integracja społeczna
2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
3. Wysoka jakość systemu oświaty
4. Szkolnictwo wyższe i nauka
5. Dobre rządzenie
6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
7. Promocja integracji społecznej
8. Regionalne kadry gospodarki
9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
  PROW   PO RPW   PO EWT   PO Ryby   Spis użytych skrótów
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
PnWt ŚrCz PiSo Nd
12 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
« Wrzesień 2015
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 2007-2013

(Ostatnia Edycja - 2008.01.19)

Celem PO KL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

Zgodnie z projektem Narodowej Strategii Spójności całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007 – 2013 (8,1 mld euro) zostanie przeznaczona na PO Kapitał Ludzki.

W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocją zdrowia zasobów pracy.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 9 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.

Priorytety realizowane centralnie to:


Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:
W ramach Programu ok. 60% alokowanych środków zostanie przeznaczonych na wsparcie dla regionów, zaś pozostałe ok. 40% środków będzie wdrażane sektorowo przez odpowiednie resorty. W ramach komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych, natomiast w ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów.

Obecny zakres priorytetów i działań stanowi wersję po negocjacjach przekazaną do Komisji Europejskiej.Zobacz także:

    Aktualności krajowe
X Forum Strategiczne

data: 2015-09-02 08:42:58

Finansowanie infrastruktury transportowej za pomocą Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych to jeden z głównych tematów panelu dyskusyjnego „Nowe perspektywy w transporcie: inwestowanie, aby połączyć Europę”, który odbył się 1 września ...

źródło: www.mir.gov.pl

Wielki finał akcji "Europa to My" w Gorzowie Wielkopolskim

data: 2015-09-01 15:14:29

Ogólnopolski Dzień Funduszy Europejskich W ostatnią niedzielę wakacji w Gorzowie Wielkopolskim odbył się Ogólnopolski Dzień Funduszy Europejskich, podczas którego zaprezentowali się finaliści konkursu Europa to My. Zwieńczeniem był wielki koncert gwiazd polskiej ...

źródło: www.mir.gov.pl

Nab?r na Krajowy Punkt Kontaktowy Programu URBACT III na lata 2015-2020

data: 2015-09-01 12:54:53

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) jako Instytucja Koordynująca Program URBACT III ogłasza nabór na Krajowy Punkt Kontaktowy Programu URBACT III. W związku z powyższym zachęcamy do składania ofert przez instytucje zainteresowane pełnieniem tej funkcji. Warunki, jakie muszą ...

źródło: www.mir.gov.pl

Nab?r na Krajowy Punkt Kontaktowy Programu URBACT III na lata 2015-2020

data: 2015-09-01 12:54:53

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) jako Instytucja Koordynująca Program URBACT III ogłasza nabór na Krajowy Punkt Kontaktowy Programu URBACT III. W związku z powyższym zachęcamy do składania ofert przez instytucje zainteresowane pełnieniem tej funkcji. Warunki, jakie muszą ...

źródło: www.mir.gov.pl

Lepsza ochrona brzeg?w morskich

data: 2015-09-01 10:16:20

Rada Ministrów 31 sierpnia 2015 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”. Celem nowelizacji jest sprawniejsze wykonywanie przez urzędy morskie obowiązków dotyczących budowy, utrzymania i ...

źródło: www.mir.gov.pl

Aktualizacja listy projekt?w indywidualnych Programu Rozw?j Polski Wschodniej - sierpień 2015

data: 2015-08-31 14:36:29

Zakończono przegląd listy projektów indywidualnych, tym samym zaktualizowano dane dotyczące 29 projektów. Podstawą aktualizacji były bieżące informacje z dokumentacji projektowej oraz dane IP PO RPW.  Liczba i wartość projektów kluczowych Zaktualizowana lista...

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.

www.dotacje.bialystok.pl | © Centrum Rozwoju Gospodarczego. All rights reserved. |