Dotacje unijne   Dotacja z Urzędu Pracy   Rozliczanie uzyskanych dotacji   Biznes plan   Analiza Ekonomiczno - Finansowa   Szkolenia   Nasi Klienci   Pliki cookies
  Mikroprzedsiebiorstwa   MSP   Duże Firmy   Samorządy
  Fundusze Europejskie   RPO Podlaskie   RPO Mazowieckie   PO IG   PO IiŚ   PO KL
1. Zatrudnienie i integracja społeczna
2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
3. Wysoka jakość systemu oświaty
4. Szkolnictwo wyższe i nauka
5. Dobre rządzenie
6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
7. Promocja integracji społecznej
8. Regionalne kadry gospodarki
9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
  PROW   PO RPW   PO EWT   PO Ryby   Spis użytych skrótów
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
PnWt ŚrCz PiSo Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
« Luty 2016
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 2007-2013

(Ostatnia Edycja - 2008.01.19)

Celem PO KL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

Zgodnie z projektem Narodowej Strategii Spójności całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007 – 2013 (8,1 mld euro) zostanie przeznaczona na PO Kapitał Ludzki.

W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocją zdrowia zasobów pracy.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 9 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.

Priorytety realizowane centralnie to:


Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:
W ramach Programu ok. 60% alokowanych środków zostanie przeznaczonych na wsparcie dla regionów, zaś pozostałe ok. 40% środków będzie wdrażane sektorowo przez odpowiednie resorty. W ramach komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych, natomiast w ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów.

Obecny zakres priorytetów i działań stanowi wersję po negocjacjach przekazaną do Komisji Europejskiej.Zobacz także:

    Aktualności krajowe
Wiceminister Emilewicz: Ministerstwo Rozwoju wspiera budowę polskiej marki

data: 2015-12-10 19:41:06

"Chcemy popierać nowoczesny patriotyzm gospodarczy. Podstawą tej polityki będą promocja polskiego eksportu, otwarcie na inwestycje zagraniczne w  nowoczesne technologie, reindustralizacja oraz wsparcie innowacji"- powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas Warsaw ...

źródło: www.mir.gov.pl

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

data: 2015-12-10 15:13:36

Uruchomiliśmy Bazę Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Beneficjenci środków unijnych mogą już publikować zapytania ofertowe niezbędne do realizacji projektów. Baza jest dostępna pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz ...

źródło: www.mir.gov.pl

Obradował Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

data: 2015-12-10 08:16:29

Przyjęto kolejne kryteria wyboru projektów w sektorze środowiska oraz zaktualizowano Wykaz Dużych Projektów. 8 grudnia 2015 r. odbyło się VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Przewodniczył mu wiceminister Witold ...

źródło: www.mir.gov.pl

Polityka Nowej Szansy - na rzecz przeciwdziałania upadłości firm i ponownego startu w biznesie

data: 2015-12-09 14:56:09

Przeciwdziałanie upadłości firmy i ułatwianie ponownego rozpoczęcia działalności to temat konferencji, która odbyła się 9 grudnia 2015 r. w Warszawie. Seminarium pod tytułem „Porażka biznesowa – pierwszy krok do sukcesu? O kulturze biznesowej w Polsce w kontekście ...

źródło: www.mir.gov.pl

Wicepremier Morawiecki o wsp?łpracy z krajami ASEAN

data: 2015-12-09 14:11:00

"Rozwijanie współpracy gospodarczej z krajami azjatyckimi skupionymi w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) będzie jednym z priorytetów Rządu"- zadeklarował wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki podczas seminarium nt. utworzenia strefy ...

źródło: www.mir.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju rozpoczyna działalność

data: 2015-12-08 19:41:30

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 grudnia 2015 roku utworzone zostało Ministerstwo Rozwoju. Szefem nowego resortu jest wicepremier Mateusz Morawiecki. Ministerstwo Rozwoju odpowiada m.in. za realizację strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, politykę gospodarczą i zarządza ...

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.

www.dotacje.bialystok.pl | © Centrum Rozwoju Gospodarczego. All rights reserved. |