Dotacje unijne   Dotacja z Urzędu Pracy   Rozliczanie uzyskanych dotacji   Biznes plan   Analiza Ekonomiczno - Finansowa   Szkolenia   Nasi Klienci   Pliki cookies
  Mikroprzedsiebiorstwa   MSP   Duże Firmy   Samorządy
  Fundusze Europejskie   RPO Podlaskie   RPO Mazowieckie   PO IG   PO IiŚ   PO KL
1. Zatrudnienie i integracja społeczna
2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
3. Wysoka jakość systemu oświaty
4. Szkolnictwo wyższe i nauka
5. Dobre rządzenie
6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
7. Promocja integracji społecznej
8. Regionalne kadry gospodarki
9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
  PROW   PO RPW   PO EWT   PO Ryby   Spis użytych skrótów
  Podjęcie działalności gospodarczej   Nazwa i zakres działalności   Wpis do EDG   Numer REGON   Numer Identyfikacji Podatkowej   Otwarcie rachunku   Wyrabiamy pieczątkę   Zgłoszenie do ubezpieczeń   Zezwolenia, koncesje   Zanim przetniemy wstęgę   Kalendarium przedsiębiorcy
PnWt ŚrCz PiSo Nd
12 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
« Październik 2015
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 2007-2013

(Ostatnia Edycja - 2008.01.19)

Celem PO KL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

Zgodnie z projektem Narodowej Strategii Spójności całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007 – 2013 (8,1 mld euro) zostanie przeznaczona na PO Kapitał Ludzki.

W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocją zdrowia zasobów pracy.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 9 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.

Priorytety realizowane centralnie to:


Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:
W ramach Programu ok. 60% alokowanych środków zostanie przeznaczonych na wsparcie dla regionów, zaś pozostałe ok. 40% środków będzie wdrażane sektorowo przez odpowiednie resorty. W ramach komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych, natomiast w ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów.

Obecny zakres priorytetów i działań stanowi wersję po negocjacjach przekazaną do Komisji Europejskiej.Zobacz także:

    Aktualności krajowe
Spotkanie roczne z Komisją Europejską

data: 2015-10-02 15:30:08

Podsumowanie realizacji programów krajowych i regionalnych w latach 2007-2013 oraz wyzwania związane z uruchomieniem nowej perspektywy 2014-2020 – to główny temat spotkania rocznego przedstawicieli polskiej administracji rządowej i samorządowej z Komisją Europejską, ...

źródło: www.mir.gov.pl

Senat bez poprawek przyjął zmiany do "Programu ochrony brzeg?w morskich"

data: 2015-10-02 09:58:57

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" została bez poprawek, 1 października 2015 r., zaakceptowana przez Senat. "Zmiany te są niezbędne dla sprawnego wykonywania przez dyrektorów urzędów morskich ...

źródło: www.mir.gov.pl

Senat bez poprawek przyjął zmiany do "Programu ochrony brzeg?w morskich"

data: 2015-10-02 09:58:57

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" została bez poprawek, 1 października 2015 r., zaakceptowana przez Senat. "Zmiany te są niezbędne dla sprawnego wykonywania przez dyrektorów urzędów morskich ...

źródło: www.mir.gov.pl

Senat bez poprawek przyjął zmiany do "Programu ochrony brzeg?w morskich"

data: 2015-10-02 09:58:57

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" została bez poprawek, 1 października 2015 r., zaakceptowana przez Senat. "Zmiany te są niezbędne dla sprawnego wykonywania przez dyrektorów urzędów morskich ...

źródło: www.mir.gov.pl

Senat bez poprawek przyjął zmiany do "Programu ochrony brzeg?w morskich"

data: 2015-10-02 09:58:57

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" została bez poprawek, 1 października 2015 r., zaakceptowana przez Senat. "Zmiany te są niezbędne dla sprawnego wykonywania przez dyrektorów urzędów morskich ...

źródło: www.mir.gov.pl

strony: 12345678910

.

www.dotacje.bialystok.pl | © Centrum Rozwoju Gospodarczego. All rights reserved. |